En person tittar på vård-appen Alltid öppet på en surfplatta

Vård på distans när så är möjligt

På grund av det nuvarande läget med covid-19 har vi ställt om verksamheten till att arbeta på distans när det går. Under mars månad fördubblades antalet distanskontakter för alla enheter inom Akademiskt specialistcentrum.

All uppföljning av kronisk sjukdom som inte kräver en fysisk undersökning görs på distans via video, telefon eller chatt när så är möjligt.

Patienter som är remitterade för nybesök som inte kan vänta behöver förstås komma till mottagningen. Detsamma gäller dig som har akuta problem som till exempel sår på fötterna i samband med diabetes, eller ledinjektioner vid akuta besvär.

Läkemedelsbehandlingar som ges i droppform har när så är möjligt bytts till andra behandlingsformer som du kan ta själv hemma, eller skjutits på framtiden när det bedöms som säkert av medicinska skäl.

För dig som tillhör någon riskgrupp

Vi går särskilt igenom och bedömer vårdbehovet för dig som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Då gör vi en individuell bedömning av vad som eventuellt kan vänta och vad som inte kan anstå.

Det här får till följd att det är betydligt färre patienter än vanligt som behöver komma till mottagningen. Det betyder att det är gott om utrymme i väntrummet, så att du har möjlighet att hålla ett säkert avstånd till andra.

Vi rekommenderar också dig som tillhör en riskgrupp att du tar dig hit utan att använda kollektivtrafiken.

Färre medarbetare på plats men fler digitala kontakter

Flera av våra medarbetare arbetar också hemifrån. Dels för att minska antalet sociala kontakter, men i några fall också för att de själva tillhör en riskgrupp.

Publicerad 2020-04-20