Patientenkäter - textversion

Här hittar du resultaten från vår senaste patientenkät.

Vi vill gärna veta vad du som är patient vid Centrum för neurologi tycker om den vård som du får hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2022. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultaten av enkäten

Totalt 185 personer valde att svara på enkäten. De svarade frågorna genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet". Det fanns också möjlighet att välja ”Ej aktuellt” eller att hoppa över frågan helt och hållet.

På den här sidan presenteras svaren som enbart text och siffror. Vill du hellre se bilder på stapeldiagram kan du göra det här: Klicka på den här länken för att komma direkt till sidan med diagrambilder(länken öppnas i det här fönstret)

Fick du besöka vårdenheten/ha kontakt via video, telefon eller chatt med enheten, inom rimlig tid?

Svar från 182 personer.

1 (nej, inte alls): 6 personer

2: 2 personer

3: 18 personer

4: 29 personer

5 (ja, helt och hållet): 113 personer

Ej aktuellt: 14 personer

Var vårdpersonalen väl insatt i din sjukdomshistorik?

Svar från 182 personer.

1 (nej, inte alls): 4 personer

2: 1 personer

3: 8 personer

4: 20 personer

5 (ja, helt och hållet): 146 personer

Ej aktuellt: 3 personer

Tog vårdpersonalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

Svar från 184 personer.

1 (nej, inte alls): 3 personer

2: 2 personer

3: 4 personer

4: 29 personer

5 (ja, helt och hållet): 135 personer

Ej aktuellt: 11 personer

Kände du dig bemött med respekt och värdighet?

Svar från 181 personer.

1 (nej, inte alls): 3 personer

2: 2 personer

3: 4 personer

4: 29 personer

5 (ja, helt och hållet): 135 personer

Ej aktuellt: 11 personer

Kände du dig delaktig i beslut beträffande din vård/behandling?

Svar från 179 personer.

1 (nej, inte alls): 3 personer

2: 1 personer

3: 14 personer

4: 25 personer

5 (ja, helt och hållet): 128 personer

Ej aktuellt: 8 personer

Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller har ytterligare frågor efter besöket/ telefonsamtalet/ videomötet/chatten?

Svar från 184 personer.

1 (nej, inte alls): 3 personer

2: 4 personer

3: 14 personer

4: 22 personer

5 (ja, helt och hållet): 138 personer

Ej aktuellt: 3 personer

Upplever du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett?

Svar från 185 personer.

1 (nej, inte alls): 0 personer

2: 6 personer

3: 15 personer

4: 39 personer

5 (ja, helt och hållet): 115 personer

Ej aktuellt: 9 personer

Rekommenderar du Centrum för neurologi till någon i din situation?

Svar från 184 personer.

1 (nej, inte alls): 2 personer

2: 1 personer

3: 5 personer

4: 13 personer

5 (ja, helt och hållet): 149 personer

Ej aktuellt: 14 personer