Sjukdomsrelaterad trötthet - fatigue

Det är vanligt att känna sig trött eller mycket trött vid olika sjukdomar och behandlingar. Trötthet vid sjukdom kallas ofta med ett låneord för fatigue. Många som lever med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom kan uppleva fatigue.

Tröttheten kan bero på själva sjukdomen eller vara en biverkning av ett läkemedel eller annan behandling. Ibland finns flera orsaker som tillsammans kan förklara tröttheten.

Det här är fatigue

Trötthet vid sjukdom handlar om att lättare bli uttröttad lättare än vanligt. Tröttheten kan komma snabbt, även efter en liten ansträngning. Det tar längre tid än förut att återhämta sig. Att bara vila hjälper inte alltid.

Ibland kan det kännas omöjligt att göra sådant som du brukar klara utan att tänka på det. Det kan till exempel vara att klä på dig eller att äta. Du kan känna dig kraftlös och tung i armar och ben. Det kan vara svårt att koncentrera sig, att minnas saker eller att fatta beslut.

Fatigue påverkar såväl arbetsliv som familjeliv och fritidsaktiviteter. Det kan också ha en negativ inverkan på livskvaliteten.

Vanligt vid MS och Parkinsons sjukdom

Du som lever med multipel skleros, MS, eller Parkinsons sjukdom kan ofta uppleva den här typen av sjukdomsrelaterad trötthet. Det är viktigt att utesluta andra orsaker till trötthet (sömnbrist, fysisk eller psykisk överbelastning, depression, kost eller andra levnadsvanor) innan man konstaterar att det rör sig om fatigue.

Skulle du bli mycket trött på ett sätt som du inte känner igen och som inte går över, bör du som är patient på Centrum för neurologi kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att kartlägga din trötthet för att se om den kan vara fatigue eller bero på andra orsaker.

Hjälp finns att få

Det finns en hel del du kan göra själv för att motverka fatigue. Vi på Centrum för neurologi erbjuder tematräffar för dig som är patient hos oss, inklusive en träff om just fatigue.

Vid dem får du information om hur du hushållar med din energi, användning av strategier, teknik, verktyg och ergonomi. Vi tar också upp hur du kan planera för att hitta en balanserad livsstil.

Tematräffar om MS

Du som har multipel skleros (MS) och är patient hos oss är välkommen att delta i tematräffar. Där får du kunskap som kan vara till nytta för dig i din vardag. Du får gärna ta med dig en närstående om du vill.