Patientens egen registrering (PER)

Patientens egen registrering (PER) är en patientportal där du själv registrerar uppgifter om din hälsa.

Genom att använda PER blir du mer delaktig i din vård och får en förbättrad översikt över ditt sjukdomsförlopp och din behandling. Du kan läsa mer om PER på neuroreg.se

Dina PER-registreringar ger oss viktig information och vi önskar därför att du fyller i PER några dagar innan ditt återbesök hos oss på Centrum för neurologi.

Logga in och registrera i PER

  • Logga in via www.neuroreg.se
  • Klicka på Logga in och välj Patientens Egen Registrering (PER)

För att kunna registrera i PER behöver du logga in med Mobilt BankID. Om du inte har Mobilt BankID, kan du kontakta personalen på Centrum för neurologi så får du en engångskod istället. Den skickas som SMS till din mobiltelefon och/eller till din angivna e-postadress.

När loggat in

När du är inloggad klickar du på "Skapa registreringar" i menyraden till vänster.

Sedan väljer du:

  • Dagligt liv – MSIS-29
  • MS-kollen – MS-symtom-inventering
  • Trötthetsskala – FSMC
  • Medicinering – TSQ
  • Livskvalitet – EQ5D
  • Rökning och Arbetsförmåga (frivilligt)
  • Klicka sedan på "Starta" för att komma igång. 

Du kan också klicka på ”Mina registerdata”. Här finns bland annat en översikt över registrerade skov och behandlingar. Under fliken ”Mina tidigare registreringar” får du en översikt över skalor du registrerat vid tidigare tillfällen. 

Om du har frågor eller problem med PER, kontakta Centrum för neurologi via 1177.se eller på telefonnummer 08-123 673 00.