Effekt av Montelukast på inflammation i hjärnan vid tidig Parkinsons sjukdom

En studie om astmamedicinen Montelukast kan bromsa sjukdomstakten av Parkinsons sjukdom.

Förhoppningen är att Montelukast, en godkänd medicin mot astma, så småningom kan visa sig bromsa sjukdomstakten av Parkinsons sjukdom. I denna förstudie får 15 personer med Parkinsons sjukdom behandling med Montelukast under 3 månader.

Studiedeltagarna kommer på totalt 6 besök på mottagningen. Dessa besök innefattar noggranna läkarbesök där en rad undersökningar avseende motoriska och icke-motoriska besvär görs. Även provtagning av blod, urin och ev ryggmärgsvätska genomförs. 

Vid två besök genomförs också hjärnavbildningsundersökningar av neuroinflammation med PET vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Studien genomförs av Centrum för neurologi i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Vill du vara med?

Vi söker dig med Parkinsons sjukdom i tidig fas som inte har en fluktuerande sjukdomsbild. 

Anmäl intresse via brev till:

Per Svenningsson eller Johan Wallin
Centrum för neurologi
Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1E
113 65 Stockholm

Ansvariga för studien

Professor och överläkare Per Svenningsson samt läkare Johan Wallin, Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.