Effekt av Montelukast på inflammation i hjärnan vid tidig Parkinsons sjukdom

En studie om astmamedicinen Montelukast kan bromsa sjukdomstakten av Parkinsons sjukdom.

Djurförsök har visat att det anti-inflammatoriska läkemedlet Montelukast kan minska aktiveringen av immunförsvaret i hjärnan. Det i sin tur medförde en lovande effekt på symtom på Parkinsons sjukdom.

Syfte med studien

Montelukast tabletter används idag för att behandla astma hos vuxna och barn. Syftet med den här studien är att utvärdera om behandling med hög dos Montelukast kan påverka förloppet hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Så går studien till

Deltagare kommer att få aktiv behandling eller placebo (sockerpiller) dagligen under 18 månader, samt uppföljning med kontroller var tredje månad under den tiden. Studien drar igång under våren 2024.

Vill du vara med?

Vi söker dig i åldern 35-80 år som haft Parkinsons sjukdom i mindre än fyra år, samt som får behandling med läkemedlet levodopa. Levodopa är det verksamma ämnet i till exempel Madopark, Sinemet och Stalevo. 

Ring 08-123 673 00 och välj knappval 3 för Parkinson och sedan knappval 5 för studieintresse.

Eller anmäl intresse via brev till:

Per Svenningsson eller Johan Wallin
Centrum för neurologi
Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1E
113 65 Stockholm

Studien genomförs av Centrum för neurologi i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Ansvariga för studien

Professor och överläkare Per Svenningsson samt läkare Johan Wallin, Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum. 

Senast ändrad 2024-03-11