Tematräffar om MS

Ni finns några nya tematräffar om multipel skleros. Du som lever med MS och får din behandling hos oss på Centrum för reumatologi är välkommen att anmäla dig.

Träffarna sker i grupp tillsammans med andra patienter som har MS. Tematräffarna sker antingen digitalt i Alltid öppet-appen, eller fysiskt på plats i våra lokaler på Solnavägen 1 E i Stockholm.

Du hittar alla aktuella träffar under rubriken För dig med MS / Tematräffar om MS. Vi kommer att lägga upp fler träffar efter hand som nya datum bestäms. 

Klicka på den här länken för att gå till sidan med tematräffar om MS (länken öppnas i det här fönstret)

Publicerad 2023-12-21