Styrketräning och MS-relaterad trötthet, fatigue

För närvarande pågår en uppföljning i form av kvalitativa intervjuer i forskningsprojektet ”Högintensiv styrketräning hos personer med multipel skleros som upplever fatigue - effekter på funktionstillstånd, välbefinnande och inflammatoriska biologiska markörer”.

Syftet med projektet

Fatigue är ett av de vanligaste och mest funktionshindrande symtomen vid MS. Våren 2021 avslutade vi en styrketräningsstudie där 71 personer med MS-relaterad trötthet (fatigue) deltog. 

Deltagarna lottades till att delta i ett cirka 60 minuters högintensivt styrketräningspass under handledning av fysioterapeut under 12 veckor, antingen två gånger per vecka eller en gång per vecka.

Resultat så här långt

Studien visade att träningen ledde till minskad fatigue och förbättrad sinnesstämning och hälsorelaterad livskvalitet. Detta gällde för bägge grupperna, det vill säga det var ingen skillnad mellan dem som tränade två gånger per vecka respektive en gång per vecka.

Fördjupning

För att få fram mer information och fördjupad kunskap om deltagarnas erfarenhet och upplevelse av denna form av träning genomförs för närvarande kvalitativa intervjuer med ett urval av de tidigare deltagarna. 

En fördjupad kunskap inom området kommer att ha betydelse för framtida praxis gällande rekommendation av styrketräning vid MS-relaterad trötthet.

Mer om studien

Hör Fredrik Piehl och Marie Kierkegaard berätta mer om studien i en intervju på Neuroförbundets YouTube-kanal (länken öppnas i nytt fönster).

Du kan också läsa forskningsrapporten för studien på engelska här: High-intensity resistance training in people with multiple sclerosis experiencing fatigue: A randomised controlled trial - sciencedirect.com (länken öppnas i nytt fönster).

Ansvariga för studien

Projektansvarig: Marie Kierkegaard, docent och legitimerad sjukgymnast

Övriga medarbetare:

Fredrik Piehl, professor och neurolog

Simon Englund, legitimerad sjuksköterska och doktorand