Om oss

Vi erbjuder specialistvård för vuxna från 18 år som har multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Till oss kommer du via remiss från din neurolog.

Centrum för neurologi är en del i Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är att ge fler patienter med MS eller Parkinsons sjukdom tillgång till högspecialiserad vård.

Som patient hos oss får du specialiserad behandling och uppföljning i öppenvård. Tillsammans med dig arbetar vi för att du ska få så bra livskvalitet som möjligt. 

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård har vi ett tätt samarbete med neurologmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. 

Vi samarbetar också med bland andra Parkinsonförbundet Stockholm och Neuroförbundet för att sprida kunskap om MS och Parkinson.

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten 

Centrum för neurologi är en akademisk specialistenhet som drivs i samarbete mellan Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Hos oss integreras vården med forskning, utveckling och innovation. Både vad gäller nya behandlingssätt och ny teknik.

Patientrådet

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt tillsammans med patientorganisationer. I vårt patientråd diskuteras frågor som till exempel bemötande, e-hälsotjänster och digitala verktyg, tillgänglighet, med mera. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi ska prioritera i många fall, samt lett till nya aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Om Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter: 

  • Centrum för diabetes
  • Centrum för neurologi 
  • Centrum för obesitas
  • Centrum för reumatologi

Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Vi är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.