Remodel-2

En forskningsstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av remibrutinib, ett nytt potentiellt kommande läkemedel mot skovvis förlöpande multipel skleros (oftast kallad skovvis MS).

Studiens huvudsyfte är att ta reda på om patienter som behandlas med remibrutinib upplever färre MS-skov än patienter som behandlats med teriflunomid. Därutöver finns flera andra effektmått.

Remibrutinib tillhör en helt ny klass av läkemedel som testas vid MS, så kallade BTK-hämmare. Utöver att dämpa inflammatorisk aktivering av immunceller i blodet hoppas man att även kunna påverka inflammation lokalt i hjärnan. 

Studien är en så kallad fas 3-studie, vilket innebär att den utgör den sista fasen innan ett eventuellt godkännande av läkemedlet på marknaden.

Så går studien till

Studien är randomiserad (lottad) mot en godkänd behandling för skovvis MS,  nämligen läkemedlet teriflunomid (Aubagio). Det innebär att du som deltar i studien lottas att få antingen remibrutinib eller teriflunomid.

Studien är dubbelblindad, vilket betyder att varken vårdpersonalen eller studiedeltagaren kommer att veta vilken av de två behandlingarna som vilken patient får. 

Under studien kommer du som deltar i studien att få gå igenom flera undersökningar, bland annat:

  • Blodprover
  • Urinprover
  • EKG
  • Magnetkameraundersökning (frivilligt)

Detta under en tidsperiod upp till 30 månader. Om studieläkaren anser det lämpligt finns möjligheten att övergå till en fortsatt behandlingsperiod i upp till fem år. 

Studien genomförs vid Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.

Vill du vara med?

Vi söker dig som 

  • är mellan 18 och 55 år, har
  • skovvis MS, och
  • som har haft ett skov under de senaste 12 månaderna, eller två skov under de senaste två åren.

Om du är intresserad av att delta i studien, eller om du vill ha mer information kan du fylla i formuläret nedan eller ringa vår forskningssjuksköterska Susanne på telefon 08-123 673 11.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Välkommen! 

Remodel-2 kontakt