BioPark

En studie som analyserar blodprover hos patienter med Parkinsons sjukdom. Avsikten med blodprovsanalyserna är att de i framtiden ska kunna användas för diagnostik och för att underlätta uttalande om prognos.

Denna studie inkluderar personer med Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonism i alla stadier.

Dessutom ingår en kontrollgrupp med friska frivilliga deltagare. Detta för att kunna jämföra patienternas symtom med för åldern normalt förekommande besvär. 

Som studiedeltagare undersöks både dina motoriska och icke-motoriska symtom. Du lämnar också blodprover i vilka genetiska och biokemiska markörer mäts. Besök för undersökning och provtagning sker vart tredje år. 

Studien genomförs av Centrum för neurologi i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. 

Vill du vara med? 

Vi söker dig som har Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonism (Progressiv Supranukleär Paralys, Multipel System Atrofi, Kortikobasalt syndrom och Lewy kropps demens) i alla stadier. 

Vi söker också friska kontrollpersoner, gärna anhöriga till personer med Parkinsons sjukdom. 

Anmäl intresse via brev till: 

Per Svenningsson 
Centrum för neurologi
Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1E
113 65 Stockholm

Ansvarig för studien

Per Svenningsson, professor och överläkare, Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.