Samlad vård för Parkinsons sjukdom

Hos Centrum för neurologi får patienter med Parkinsons sjukdom hjälp med alla delar av sjukdomen. I den här artikeln berättar Per Svenningsson om den unika satsningen.

Vi är ett expertis- och kunskapscentrum som erbjuder specialistbehandling för Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS).

— Det här är satsning som är unik i Sverige, berättar Per Svenningsson som är neurolog hos Centrum för neurologi. Vi har en bred kompetens för olika stadier av Parkinson. Det innebär att vi kan sätta in insatser för att försöka bromsa sjukdomen så snart som möjligt efter insjuknandet och sedan följa sjukdomen i dess olika faser.

För att komma som patient till oss krävs i nuläget remiss från neurolog. Många av de Parkinson-patienter som remitteras hit är sådana som anses som avancerade fall, några från andra delar av Sverige. Vi erbjuder också second opinion via remiss. Centret är dock även lämpat för att ta emot nyinsjuknade eller måttligt sjuka patienter.

— Våra erfarenheter visar att det är effektivt att erbjuda vård för lindrigt sjuka Parkinson-patienter utanför sjukhusen. Sedan uppskattar också patienterna att få vara i en miljö som inte andas så mycket sjukhus, säger Per Svenningsson.

Vårdar hela patienten

Hos oss sammanfogas den höga kompetensen i en teambaserad och vardagsnära vård.

För patienterna med Parkinsons sjukdom innebär det att de får hjälp av ett team. Läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator, logoped och arbetsterapeut arbetar tillsammans för att vårda hela patienten.

Teamet har framför allt en rådgivande funktion. Vi kan hjälpa till med kartläggning och bedömningar. Vid behov kan patienten få hjälp att komma igång med träning eller få stöd när sjukdomen gör livssituationen svårare. 

Eftersom Parkinsons sjukdom ofta påverkar hela familjen, kan även närstående ha behov av råd och stöd. Därför är närstående också välkomna att vara delaktiga i vården hos oss.

Samverkan ger mervärde

Vi har ett nära samarbete med patientorganisationer och har bra relationer med Parkinsonförbundet i Stockholm. Per Svenningsson lyfter också fram det nära samarbetet med andra vårdgivare som en framgångsfaktor.

— Vi har mycket bra relationer med Karolinska Universitetssjukhuset, vilket är väldigt värdefullt. Bland annat har vi regelbundna teamkonferenser med kollegerna där. Många av oss som arbetar på Centrum för neurologi jobbar även på Karolinska i Huddinge eller Solna.

Per Svenningsson berättar hur stimulerande det är att verka i en miljö där patienterna uppmuntras att vara mer delaktiga i sin vård.

— Vi har god hjälp av tekniska hjälpmedel via 1177 Vårdguidens e-tjänster och Svenskt neuroregister. Till exempel vill vi fortsätta att utveckla Patientens Egen Registrering (PER), där patienter kan registrera uppgifter som sin hälsa.

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten

Centrum för neurologi har flera pågående studier tillsammans med Karolinska Institutet. Vi implementerar också forskningsresultaten på ett tidigt stadium, så att de snabbt kommer patienterna till godo.

Till hösten startar en studie om läkemedel som eventuellt kan bromsa Parkinsons sjukdom. Engelska studier har tidigare visat på vissa sådana resultat, men det här blir den första studien i sitt slag i Sverige.

— Vi behöver förstå mer om de mekanismer som ligger bakom Parkinson, säger Per Svenningsson. För den enskilde patienten kan det bli helt avgörande att få fler verktyg för att bromsa sjukdomen så snart som möjligt efter insjuknandet.

Vi tar gärna emot fler patienter som är intresserade av att delta i forskning. Be din neurolog att remittera dig till oss om du är intresserad. 

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men man vet att den beror på att de celler i hjärnan som tillverkar dopamin förstörs. Hjärnan får då svårare att kontrollera nervsignaler som styr kroppens rörelser.

Det vanligaste är att man insjuknar mellan 55 och 65 års ålder. Man räknar med att cirka 25 000 personer i Sverige har Parkinsons sjukdom och den är vanligast hos män.

Läs mer om Parkinsons sjukdom på 1177 Vårdguiden.