Effekt av Exenatid på sjukdomsprogression vid tidig Parkinsons sjukdom

En läkemedelsstudie för att undersöka effekten av diabetesmedicinen Exenatid som bromsande behandling vid tidig Parkinsons sjukdom.

Anmälan avslutad

Anmälan till den här forskningsstudien är nu stängd. Vi tackar dig som har velat vara med. 

Vi kommer nu att analysera insamlade data för att kunna presentera ett resultat under 2024.

Exenatid är ett läkemedel som är godkänt och använts mot typ 2-diabetes. En tidigare studie i England har visat positiv effekt av denna behandling mot motoriska symtom.

Totalt kommer 60 personer att inkluderas i studien. Hälften av dem kommer att få Exenatid-behandling och hälften får placebo-behandling under 18 månader.

Studiedeltagarna kommer på totalt 12 besök under 2 år. De innefattar noggranna läkarbesök med en rad undersökningar avseende motoriska och icke-motoriska besvär.

Även provtagning av blod, urin och eventuellt ryggmärgsvätska genomförs. Vid särskilda besök genomförs hjärnavbildningsundersökningar med PET vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Studien genomförs av Centrum för neurologi i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Ansvariga för studien

Ioanna Markaki, medicine och filosofie doktor/överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet samt Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.

Per Svenningsson, professor/överläkare och huvudprövare för studien, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet samt Karolinska Universitetssjukhuset.