Patientenkäter

Här hittar du resultaten från vår senaste patientenkät.

Vi vill gärna veta vad du som är patient vid Centrum för neurologi tycker om den vård som du får hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2022. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultaten av enkäten

Totalt 185 personer valde att svara på enkäten. De svarade frågorna genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet".

Det fanns också möjlighet att välja ”Ej aktuellt” eller att hoppa över frågan helt och hållet. Samt att lämna kompletterande synpunkter i fritextfält.

På den här sidan presenteras svaren som bilder av stapeldiagram. Vill du hellre läsa resultaten i text och siffror eller lyssna på uppläst text kan du göra det här: Klicka på den här länken för att komma direkt till sidan med bara text och siffror (länken öppnas i det här fönstret)

Fick du besöka vårdenheten/ha kontakt via video, telefon eller chatt med enheten, inom rimlig tid?

Var vårdpersonalen väl insatt i din sjukdomshistorik?

Tog vårdpersonalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

Kände du dig bemött med respekt och värdighet?

Kände du dig delaktig i beslut beträffande din vård/behandling?

Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller har ytterligare frågor efter besöket/ telefonsamtalet/ videomötet/chatten?

Upplever du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett?

Rekommenderar du Centrum för neurologi till någon i din situation?