För vårdgivare

Centrum för neurologi är en specialistmottagning för vuxna från 18 år som har diagnos multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Vi tar emot patienter via remiss från neurolog.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vård har vi ett nära samarbete med bland andra neurologmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För remittenter

Du som är specialist i neurologi är välkommen att remittera patienter som fått diagnosen MS eller Parkinsons sjukdom till oss. Vi gör inte utredningar för misstänkt MS eller Parkinsons sjukdom.

Vi använder journalsystemet TakeCare och tar gärna emot remisser där. Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka din remiss via post till: 

Centrum för neurologi 
Akademiskt specialistcentrum
Box 6357
102 35  Stockholm