Ny forskningsstudie om Parkinsons sjukdom

Vill du vara med i en studie om astmamedicinen Montelukast kan bromsa sjukdomstakten av Parkinsons sjukdom?

Montelukast tabletter används idag för att behandla astma hos vuxna och barn. Syftet med den här studien är att utvärdera om behandling med hög dos Montelukast kan påverka förloppet hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Vill du vara med? 

Vi söker dig som

  • är 35-80 år,
  • har haft Parkinsons sjukdom i mindre än fyra år, samt
  • får behandling med läkemedlet levodopa. Levodopa är det verksamma ämnet i till exempel Madopark, Sinemet och Stalevo.

Läs mer om hur studien går till och hur du anmäler dig här på webbplatsen under Forskning och utveckling / Effekt av Montelukast på inflammation i hjärnan vid tidig Parkinsons sjukdom (länken öppnas i det här fönstret)

Publicerad 2024-03-11