Vaccination mot covid-19 och influensa

Här hittar du som har multipel skleros (MS) och är patient hos Centrum för neurologi, information om vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa.

Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Men personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre löper större risk att bli allvarligt sjuka. 

Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten personer i dessa grupper att ta en dos av det uppdaterade vaccinet mot covid-19 under hösten.

Du som har MS

Vi på Centrum för neurologi rekommenderar dig som har MS att ta en dos av det uppdaterade vaccinet mot covid-19 om något av följande stämmer in på dig:

Du får behandling med något av de här läkemedlen: 

  • rituximab (Mabthera/Rixathon) - se även mer information nedan
  • ocrelizumab (Ocrevus) - se även mer information nedan
  • ofatumumab (Kesimpta)
  • S1P-modulatorer fingolimod: siponimod, ponesimod, ozanimod (Gilenya, Fingolimod, Mayzent, Ponvory, Zeposia)

Du nyligen har genomgått stamcellstransplantation och har nedsatt immunsystem.

Du har MS med påverkad andningsfunktion.

Vaccin mot influensa

Oavsett vilken behandling du får mot din MS kan du också vaccinera dig mot säsongsinfluensa. Du kan ta vaccin mot covid-19 och influensa vid samma tillfälle.

Bra att veta för dig som tar Rituximab/Ocrevus

Du kan ta Rituximab/Ocrevus cirka fyra veckor efter vaccinering.

Du kan ta vaccin cirka fyra veckor efter rituximab-/Ocrevus-dos. Vaccinet har troligen en mindre effekt om du tar det direkt efter senaste dos av rituximab/Ocrevus. Ta därför helst vaccinet 4-6 månader efter behandlingsdos med rituximab/Ocrevus.

Ju längre tid du väntar med vaccination efter en rituximab-/Ocrevus-behandling, desto större chans har du att utveckla antikroppar. Men även utan antikroppar kan vaccination skydda mot allvarlig sjukdom.

Var du vaccinerar dig

Du kan boka din vaccination via Alltid öppet-appen eller hos din vårdcentral. 

Centrum för neurologi vaccinerar inte mot covid-19 eller säsongsinfluensa hos oss. Vi kan inte heller utfärda intyg om förtur eller kostnadsfritt influensavaccin.