Patientens egen registrering (PER)

Patientens egen registrering (PER) är en patientportal där du själv registrerar uppgifter om din hälsa.

Genom att använda PER blir du mer delaktig i din vård och får en förbättrad översikt över ditt sjukdomsförlopp och din behandling. 

Dina PER-registreringar ger oss viktig information och vi önskar därför att du fyller i PER några dagar innan ditt återbesök hos oss på Centrum för neurologi.

Logga in och registrera i PER

För att kunna registrera i PER behöver du logga in med Mobilt BankID. Om du inte har Mobilt BankID, kan du kontakta personalen på Centrum för neurologi så får du en engångskod istället. Den skickas som SMS till din mobiltelefon och/eller till din angivna e-postadress.

  • Logga in via www.neuroreg.se
  • Klicka på Logga in och välj Patientens Egen Registrering (PER)

På den sidan hos neurore.se kan du också ladda ner en pdf med beskrivning hur du registrerar. 

Registrera

  1. Klicka på Skapa ny registrering.
  2. Klicka på formulärspaket Årskontroll Centrum för neurologi.
  3. Om du ingår i någon av studierna RIFUND, RIDOSE eller COMBAT blir ytterligare ett formulärspaket synligt, klicka på ”Besök i RIFUND/RIDOSE/COMBAT-studien".
  4. Du kan också välja specifika skalor som du fått instruktion att fylla i eller själv vill svara på.
  5. Klicka på Start i högra nedre hörnet och börja registrera.

Se registreringar

  • Klicka på Mina tidigare registreringar för att se dina tidigare registreringar i PER.
  • Kicka på Uppgifter vården registrerat för att se ett diagram med data som din vårdgivare har matat in i registret.

Frågor

Om du har frågor eller problem med PER, kontakta Centrum för neurologi via 1177.se eller på telefonnummer 08-123 673 00.