Maxims

En forskningsstudie med syfte att undersöka effekt och säkerhet av ett nytt potentiellt kommande läkemedel mot progressiv multipel skleros (MS) utan skovaktivitet.

Vi har en paus i rekryteringen till den här studien. Därför är det just nu inte möjligt för att anmäla intresse för att vara med. Vi beräknar att återuppta rekryteringen i början av 2024.

Studien är en placebokontrollerad läkemedelsstudie där substansen (masitinib) testas mot placebo (en overksam substans) i cirka två år. Studiedeltagare kommer att lottas till att få tabletter med studieläkemedel eller med placebo. 

Studien genomförs vid Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.

Vill du vara med?

Vi söker dig som

  • är mellan 18-65 år,
  • har progressiv multipel skleros utan skovaktivitet,
  • med symtom som har börjat för minst 5 år sedan, och
  • som har försämrats under de senaste två åren.

Du ska ha varit utan MS-specifik behandling de senaste månaderna och du ska inte ha fått rituximab behandling det senaste året.

Anmälan

Vi har en paus i rekryteringen till den här studien. Därför är det just nu inte möjligt för att anmäla intresse för att vara med. Vi beräknar att återuppta rekryteringen i slutet av september 2023.