Vaccination mot covid-19 med femte dos för dig med MS

Du som får behandling för multipel skleros hos Centrum för neurologi, och som tidigare blivit prioriterad för en fjärde dos vaccin mot covid-19, kommer under hösten att få erbjudande om en femte dos.

Det måste ha gått minst fyra månader sedan du tog din senaste dos vaccin mot covid-19, innan du kan få en ny vaccindos. Har du varit sjuk i covid-19 bör du vänta fyra månader efter att du blev sjuk, tills du tar din nästa dos vaccin.

Utskick av erbjudanden om vaccination sköts av Region Stockholm via appen Alltid öppet. Vi på Centrum för neurologi kan inte påverka de utskicken. Inte heller kommer vi framöver att förmedla förtur för påfyllnadsdoser.

Rekommendationer för dig med MS

Du som har multipel skleros uppmanas följa Region Stockholms rekommendationer för vaccination mot covid-19. Du som har MS och får bromsbehandling anses generellt inte ingå i riskgrupp för covid-19, under förutsättning att du inte:

  • tidigare blivit svårt sjuk i covid-19.
  • har några andra kända riskfaktorer.
  • har en svårare funktionsnedsättning.

Särskilda regler vid behandling med vissa läkemedel

För dig som får behandling med rituximab (Rixathon, Mabthera) eller ocrelizumab (Ocrevus) gäller följande:

  • Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 rekommenderas till dig som får behandling för MS med rituximab, ocrelizumab, ofatumumab (Kesimpta) och fingolimod (Gilenya). 
  • Det bör ha gått minst sex månader från din senaste infusionsbehandling, eftersom vaccinet annars får sämre effekt om man har få vita blodkroppar (B-celler).
  • Efter vaccination bör det gå fyra veckor till nästa infusionsbehandling.

Ju längre tid du väntar med vaccination efter en rituximab-behandling, desto större chans har du att utveckla antikroppar. Men även utan antikroppar kan vaccination skydda mot allvarlig sjukdom.

Du som får behandling med med Kesimpta bör kontakta oss på Centrum för neurologi.

Foto: Anna Molander, på uppdrag av Region Stockholm

Publicerad 2022-10-06

Senast ändrad 2022-10-28