Remodel-2 en studie om läkemedel vid MS

Nu kan du som har skov-vis multipel skleros vara med i en forskningsstudie om ett nytt läkemedel.

Studiens huvudsyfte är att ta reda på om patienter som behandlas med remibrutinib upplever färre MS-skov än patienter som behandlats med teriflunomid. Därutöver finns flera andra effektmått.

Remibrutinib tillhör en helt ny klass av läkemedel som testas vid MS, så kallade BTK-hämmare. Utöver att dämpa inflammatorisk aktivering av immunceller i blodet hoppas man att även kunna påverka inflammation lokalt i hjärnan.

Studien är en så kallad fas 3-studie, vilket innebär att den utgör den sista fasen innan ett eventuellt godkännande av läkemedlet på marknaden.

Vill du vara med?

Vi söker dig som

  • är mellan 18 och 55 år, har
  • skovvis MS, och
  • som har haft ett skov under de senaste 12 månaderna, eller två skov under de senaste två åren.

Är du intresserad av att delta i studien kan du ringa vår forskningssjuksköterska Susanne på telefon 08-123 673 11.

Eller fyll i ett formulär på vår informationssida om studien, där du också hittar mer information: Remodel-2 (länken öppnas i det här fönstret)

Publicerad 2023-02-23