Maxims - ny studie om läkemedel vid MS

Var med i vår nya forskningsstudie som undersöker effekt och säkerhet av ett nytt potentiellt kommande läkemedel mot progressiv multipel skleros (MS) utan skovaktivitet.

Studien är en placebokontrollerad läkemedelsstudie där substansen (masitinib) testas mot placebo (en overksam substans) i cirka två år. Studiedeltagare kommer att lottas till att få tabletter med studieläkemedel eller med placebo.

Vill du vara med?

Vi söker dig som

  • är mellan 18-65 år,
  • har progressiv multipel skleros utan skovaktivitet,
  • med symtom som har börjat för minst 5 år sedan, och
  • som har försämrats under de senaste två åren.

Du ska ha varit utan MS-specifik behandling de senaste månaderna, och du ska inte ha fått rituximab behandling det senaste året.

Är du intresserad av att delta i studien kan du kontakta Sussi, forskningssjuksköterska vid Centrum för neurologi, telefon 08-123 673 11.

Välkommen!

Publicerad 2023-02-20