Fysioterapeuternas Kvalitetspris till Överviktscentrum

Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde har tilldelats Fysioterapeuternas Kvalitetspris år 2023. De får priset för sitt arbete med att nå ut med kunskap om obesitas och obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik.


Från vänster: Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum, Anne Christenson, fysioterapeut Överviktscentrum, Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna, Maria Lidman, enhetschef Överviktscentrum. Foto: Marie Kristensson, Stockholms läns sjukvårdsområde.

— Vi är oerhört glada att Fysioterapeuterna valt att i år premiera Överviktscentrums arbete med att sprida kunskap om obesitas. Det är en högaktuell fråga, inte minst med anledning av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer om vård för obesitas, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum.

Motion och fysisk aktivitet är en hörnsten i behandling av obesitas (tidigare kallad fetma). Inom Överviktscentrum har fysioterapin en självklar del i att förhindra och lindra samsjuklighet som smärta, hjärt- och kärlsjukdomar, samt utveckling av typ 2-diabetes.

Fysioterapeuterna vid Överviktscentrum är med och utbildar vårdpersonal i syfte att öka kunskapen om vilken roll fysisk aktivitet har för obesitasbehandling. Överviktscentrum samarbetar även tätt med patientföreningen Hälsa oberoende av storlek, HOBS.

— Genom att utbilda andra inom vården och systematiskt arbeta för att öka kunskap och förändra attityder gentemot obesitas, bidrar Överviktscentrum till en bättre hälso- och sjukvård, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Cecilia Winberg delade ut Kvalitetspriset torsdag 2 mars 2023 i Akademiskt specialistcentrums lokaler på Solnavägen 1 E i Stockholm.

— Det känns extra roligt att vi får den här utmärkelsen precis inför World Obesity Day som infaller nu på lördag 4 mars, konstaterar Maria Lidman, som är enhetschef för Överviktscentrum.

På Fysioterapeuternas webbplats kan du se en filmad intervju med Anne Christenson, fysioterapeut på Överviktscentrum: Kvalitetspriset 2023 - intervju - fysioterapeuterna.se (länken öppnas i nytt fönster)

Läs mer på Fysioterapeuternas webbplats här: Motverkar stigmatisering och minskar fördomar om obesitas – fysioterapeuterna.se

Publicerad 2023-03-03