Neuro Stockholms styrelseordförande Kerstin Kjellin och Ioanna Markakis vid Centrum för neurologi

Forskningsstipendium till studie om diabetesmedicins effekt på Parkinsons sjukdom

Ioanna Markaki vid Centrum för neurologi har tilldelats Neuroförbundet Stockholms stipendium 2020.

Det är forskningsprojektet "Effekt av Exenatid på sjukdomsprogression vid tidig Parkinsons sjukdom" som har fått stipendiet. Studien bedrivs av Ioanna Ioanna Markaki vid Centrum för neurologi.

Neuro Stockholm har valt att stödja forskningsprojektet eftersom det handlar om patientnära forskning som skulle kunna resultera i stor nytta för personer med Parkinsons sjukdom.

Foto: Neuro Stockholms styrelseordförande Kerstin Kjellin och Ioanna Markakis vid utdelningen av stipendiet. Fotograf: Neuro Stockholm.

Publicerad 2020-10-01