Avgifter för skoinlägg

Regionfullmäktige har beslutat att införa avgifter på skoinlägg från och med 1 januari 2021. Det betyder att du som får skoinlägg utskrivna, själv kommer att få betala en del av kostnaden för dem.

Du betalar avgiften direkt till den ortopediska verksamhet där du provar ut eller hämtar dina skoinlägg. De kommer att ge dig mer information i samband med att du bokar tid för utprovning av skoinlägg.

Skoinlägg som provades ut och påbörjades 2020 och som ingår i 2020 års kvot för inlägg är avgiftsfria, även om de hämtas ut 2021.

Bakgrunden till regionfullmäktiges beslut är att dämpa kostnadsutvecklingen för hjälpmedel i hälso- och sjukvården.