Fatigue - sjukdomsrelaterad trötthet

  • 2024-03-05

  • 16 - 17.30

  • Föreläsningen sker fysiskt på plats i Centrum för neurologis lokaler på Solnavägen 1 E i Stockholm.

Nu har du som är patient vid Centrum för neurologi möjlighet att delta vid en föreläsning om sjukdomsrelaterad trötthet, så kallad fatigue.

Den här föreläsningen anordnas tillsammans med Centrum för reumatologi inom Akademiskt specialistcentrum. Föreläsningens målsättning är att du som deltar ska få mer kunskap om fatigue för att öka din beredskap att hantera dina dagliga aktiviteter. 

Innehåll

Du får information om energibesparing, användning av strategier, teknik, verktyg och ergonomi. Vi tar också upp hur du kan planera för att hitta en balanserad livsstil.

Föreläsare

Anna Engström och Åsa Lindberg, arbetsterapeuter vid Akademiskt specialistcentrum. 

Kostnad

Som patient hos oss betalar du samma som för ett vanligt besök: 275 kronor. Kostnaden går på ditt högkostnadskort. För dig som har frikort är föreläsningen gratis. 

Anmälan

Anmäl dig via Alltid öppet-appen. Logga in i appen och välj vårdenheten "Centrum för neurologi" och därefter "Fatigue - sjukdomsrelaterad trötthet".

Följ sedan instruktionerna i erbjudandet och välj vilken/vilka tematräffar du vill delta i. Bekräftelse får du via Alltid öppet-appen.

Du kan också anmäla dig via telefon 08-123 673 00.

Välkommen med din anmälan!

Om du får förhinder

Kan du inte delta i den föreläsning du anmält dig till är det viktigt att du avanmäler dig senast 24 timmar innan föreläsningen börjar. Annars blir du debiterad 400 kronor, alltså samma som om du uteblir från ett inbokat besök. Frikort gäller inte då. 

Du avanmäler dig via telefon 08-123 673 00. 

Centrum för neurologi