Välkommen till en digital informationsdag om Parkinsons sjukdom

  • 2024-01-17

  • 9 - 15

  • Alltid öppet

Du som har Parkinsons sjukdom och är patient på Centrum för neurologi är välkommen att delta på en digital informationsdag 17 januari. Anhöriga är också välkomna.

Anmälan stängd

Glädjande många har velat komma på den här föreläsningen och den är nu fulltecknad. Anmälan är därför stängd. 

På informationsdagen kommer du att få träffa stora delar av teamet på Centrum för neurologi som kommer hålla i korta föreläsningar kring viktiga ämnen som rör Parkinsons sjukdom. Alla föreläsningar sker digitalt i appen Alltid öppet.

Program

9-9.20
Parkinsonsjuksköterska Pia Rousu hälsar alla välkomna och ger en kort presentation av dagens innehåll samt allmän information. Pia ger allmänna råd och tips om Parkinsons sjukdom.

9.30-9.50
Kurator Linda Nilsson ger råd och information om krisbearbetning och stress.

10-10.20
Fysioterapeut Sara Karlsson ger tips och råd om fysisk aktivitet och träning.

10.30-10.50
Logoped Sofie Lindfors Hellberg ger tips och råd om tal, röst och sväljning.

11-11.20
Arbetsterapeut Anna Engström ger info och råd om bl. a fatigue.

11.30-11.45
Frågor från chatten besvaras av förmiddagens föreläsare

11.45-12.30 Paus

12.30-13
Sara Riggare delar sina erfarenheter av hur man som patient kan optimera sin medicinering.

13-13.30
Läkare Henrik Sjöström berättar om Parkinsons sjukdom.

13.30-13.50
Parkinsonsjuksköterskorna Lisa Hainke pratar om forskningsdeltagande och Lisa Regnér berättar om PAS/PAL.

14-14.30
Professor Per Svenningsson berättar om dagens och morgondagens behandling.

14.30–15
Frågor från chatten besvaras av eftermiddagens föreläsare.

Om du har frågor får du gärna skriva dessa i chatten. Föreläsarna kommer sedan besvara så många frågor som möjligt vid given tid – se schemat. Frågor kommer inte besvaras under föreläsningarna.

Avgift och anmälan

Avgift

Som patient betalar du 275 kr för deltagande (patientavgift). Kostnaden går på ditt högkostnadskort. För dig som har frikort är informationsdagen gratis. Betalning sker med faktura.

Anmälan

Den här informationsdagen är nu fulltecknad. 

Om du får förhinder

Har du anmält dig till informationsdagen men inte kan delta, är det viktigt att du avanmäler dig senast 24 timmar innan föreläsningen börjar. Annars blir du debiterad 400 kronor, alltså samma som om du uteblir från ett inbokat besök. Frikort gäller inte då. 

Du avanmäler dig via telefon 08-123 673 00. 

Centrum för neurologi