Anhöriga och Parkinsons sjukdom

  • 2023-11-15

  • 15 - 16.30

  • Träffen sker fysiskt på plats i Centrum för neurologis lokaler på Solnavägen 1E i Stockholm.

Den här tematräffen riktar sig bara till dig som är närstående till någon av våra patienter med Parkinsons sjukdom.

Vi talar om hur Parkinsons sjukdom kan påverka hela familjen, strategier för att hantera det och vilket stöd du som närstående kan få.

Parkinsonsjuksköterskan Pia Rousu leder träffen och det finns 20 platser.

Kostnad

Träffen är gratis men du behöver anmäla dig. 

Anmälan

Anmäl dig via Alltid öppet-appen. Logga in i appen och välj vårdenheten "Centrum för neurologi" och därefter "Parkinson- Tematräffar".

Följ sedan instruktionerna i erbjudandet och välj vilken/vilka tematräffar du vill delta i. Bekräftelse får du via Alltid öppet-appen.

Du kan också anmäla dig via telefon 08-123 673 00.

Välkommen med din anmälan!

Om du får förhinder

Kan du inte delta i den föreläsning du anmält dig till är det viktigt att du avanmäler dig senast 24 timmar innan föreläsningen börjar. Annars blir du debiterad 400 kronor, alltså samma som om du uteblir från ett inbokat besök. Frikort gäller inte då. 

Du avanmäler dig via telefon 08-123 673 00. 

Centrum för neurologi