Anhöriga och Parkinsons sjukdom

  • 2023-11-15

  • 15 - 16.30

  • Träffen sker fysiskt på plats i Centrum för neurologis lokaler på Solnavägen 1E i Stockholm.

Den här tematräffen riktar sig bara till dig som är närstående till någon av våra patienter med Parkinsons sjukdom.

Vi talar om hur Parkinsons sjukdom kan påverka hela familjen, strategier för att hantera det och vilket stöd du som närstående kan få.

Parkinsonsjuksköterskan Pia Rousu leder träffen och det finns 20 platser.

Kostnad

Träffen är gratis men du behöver anmäla dig. 

Anmälan

Du som vill vara med anmäler dig via Alltid öppet-appen. När du loggat in i appen väljer du mottagningen "Centrum för neurologi" och sedan "Parkinson – Tematräffar."

Du kan också anmäla dig via telefon 08-123 673 00.

Centrum för neurologi