MS-skola 6

  • 2024-11-19

  • 9 - 11.30

  • Centrum för neurologi, Solnavägen 1 E

Barn som anhörig, frågor och svar, önsketema, utvärdering. Sjätte och sista delen i höstens MS-skola.

Centrum för neurologi erbjuder MS-skola för dig som senaste åren fått en MS-diagnos och som känner att du vill veta mer och träffa andra som också fått MS.

Att få diagnosen Multipel skleros, MS, känns för de flesta tufft och det uppstår vanligtvis funderingar kring vad sjukdomen innebär för framtiden. Bra och saklig information är viktig för att minska oro och ger verktyg för att hantera eventuella symtom av diagnosen. Många känner också behov av att träffa andra i samma situation. 

Under hösten 2024 arrangerar vi en serie informationsträffar som riktar sig till Dig som fått diagnosen MS de senaste åren. Träffarna genomförs i grupp och man träffar andra som också har diagnosen MS. Varje träff består av en föreläsning följt av kort paus och tid för gruppdiskussion kring dagens ämne.

Anmälan sker via Centrum för neurologis e-tjänster på 1177:
Centrum för neurologi, Norrmalm - 1177, klicka på ”MS - Anmälan till MS-skola

Här är samtliga datum för MS-skolan

1. 10/9: Vad är MS? Sjukdom, diagnos, symtom och behandling
Föreläsare: MS-sjuksköterskor Anna/Therese

2. 24/9: Att hantera en kronisk sjukdom, krisreaktion
Föreläsare: MS-sjuksköterskor Anna/Therese och Kurator June

3. 8/10: Fatigue/trötthet, livspusslet
Föreläsare: MS-sjuksköterskor Anna/Therese och AT Anna Engström

4. 22/10: Levnadsvanor och MS (kost, rökning, hälsa, fysisk aktivitet)
Föreläsare: MS-sjuksköterskor Anna/Therese och Fysioterapeut och Marie Kierkegaard

5. 5/11: Stress och MS
Föreläsare: MS-sjuksköterskor Anna/Therese och Kurator June

6. 19/11: Barn som anhörig, frågor och svar, önsketema, utvärdering
Föreläsare: MS-sjuksköterska Anna Cunningham/Therese

Centrum för neurologi