Styrketräning och MS-relaterad trötthet, fatigue

Har du MS-relaterad trötthet, fatigue? För närvarande pågår forskningsprojektet ”Högintensiv styrketräning hos personer med multipel skleros som upplever fatigue - effekter på funktionstillstånd, välbefinnande och inflammatoriska biologiska markörer”.

Syftet med projektet

Fatigue är ett av de vanligaste och mest funktionshindrande symtomen vid MS. Orsaken till fatigue vid MS är inte klarlagd, men inflammation kan bidra.

Vi har i en pilotstudie sett att högintensiv styrketräning kan minska fatigue och verka inflammationsdämpande hos personer med skovformad MS. Nu ville vi verifiera detta i en större studie.

Så här går studien till

Forskningsprojektet påbörjades hösten 2020 och kommer att avslutas under 2021. Det har inneburit ett screening-besök för medicinsk kontroll och för bedömning av grad av fatigue. För att delta i studien ska man ha minst måttlig fatigue enligt den skattningsskala som används i MS-registret (FSMC).

Deltagare har lottats till att delta i ett cirka 60 minuters högintensivt styrketräningspass under 12 veckor, antingen 2 gånger per vecka eller 1 gång per vecka. Passen leds legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Före och efter träningsperioden får man lämna blodprov och svara på frågeformulär om:

  • trötthet,
  • sömn,
  • sinnesstämning,
  • delaktighet i vardagsaktiviteter,
  • upplevd inverkan av MS på fysisk och psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

Under en vecka före och under en vecka i slutet av träningsperioden har deltagarna på sig en rörelsemätare, en så kallad accelerometer, för att kartlägga sin fysiska aktivitetsnivå.

Hör Fredrik Piehl och Marie Kierkegaard berätta mer om studien i en intervju på Neuroförbundets YouTube-kanal (länken öppnas i nytt fönster)

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Kierkegaard på telefon 08-524 881 37, eller kontakta Centrum för neurologi via våra e-tjänster på 1177.se.

Ansvariga för studien

Projektansvarig: Marie Kierkegaard, docent och legitimerad sjukgymnast

Övriga medarbetare:

Fredrik Piehl, professor och neurolog

Simon Englund, legitimerad sjuksköterska och doktorand