Styrketräning och MS-relaterad trötthet, fatigue

Har du MS-relaterad trötthet, fatigue? Vi söker deltagare till forskningsprojektet ”Högintensiv styrketräning hos personer med multipel skleros som upplever fatigue - effekter på funktionstillstånd, välbefinnande och inflammatoriska biologiska markörer”.

Syftet med projektet

Fatigue är ett av de vanligaste och mest funktionshindrande symtomen vid MS. Orsaken till fatigue vid MS är inte klarlagd, men inflammation kan bidra.

Vi har i en pilotstudie sett att högintensiv styrketräning kan minska fatigue och verka inflammationsdämpande hos personer med skovformad MS. Nu vill vi verifiera detta i en större studie och söker därför efter deltagare.

Så här går studien till

Forskningsprojektet planeras att påbörjas hösten 2020 och innebär ett screening-besök för medicinsk kontroll och för bedömning av grad av fatigue. För att delta i studien ska du ha minst måttlig fatigue enligt den skattningsskala som används i MS-registret (FSMC).

Deltagare lottas till att delta i ett cirka 60 minuters högintensivt styrketräningspass under 12 veckor, antingen 2 gånger per vecka eller 1 gång per vecka. Passen leds legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Före och efter träningsperioden får du lämna blodprov och svara på frågeformulär om:

  • trötthet
  • sömn
  • sinnesstämning
  • delaktighet i vardagsaktiviteter
  • upplevd inverkan av MS på fysisk och psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

Under en vecka före och under en vecka i slutet av träningsperioden kommer du även att få ha på dig en rörelsemätare, en så kallad accelerometer, för att kartlägga din fysiska aktivitetsnivå.

Är du osäker på om du har möjlighet att delta av kan du ändå bidra genom att vara med som ”kontroll”, det vill säga att du tillåter att vi får ta del av din data från MS-registret.

Vill du vara med?

Vill du delta i studien kan du anmäla det till Centrum för neurologi via våra e-tjänster på 1177.se. 

Eller ring:

Marie Kierkegaard, telefon 08-524 881 37

Simon Englund, telefon 08-524 832 31

Du kan också ringa till Marie Kierkegaard om du har frågor kring studien. 

Ansvariga för studien

Projektansvarig: Marie Kierkegaard, docent och legitimerad sjukgymnast

Övriga medarbetare:

Fredrik Piehl, professor och neurolog

Simon Englund, legitimerad sjuksköterska och doktorand