Maxims

En forskningsstudie med syfte att undersöka effekt och säkerhet av ett nytt potentiellt kommande läkemedel mot progressiv multipel skleros (MS) utan skovaktivitet.

Studien är en placebokontrollerad läkemedelsstudie där substansen (masitinib) testas mot placebo (en overksam substans) i cirka två år. Studiedeltagare kommer att lottas till att få tabletter med studieläkemedel eller med placebo. 

Studien genomförs vid Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.

Vill du vara med?

Vi söker dig som

  • är mellan 18-65 år,
  • har progressiv multipel skleros utan skovaktivitet,
  • med symtom som har börjat för minst 5 år sedan, och
  • som har försämrats under de senaste två åren.

Du ska ha varit utan MS-specifik behandling de senaste månaderna och du ska inte ha fått rituximab behandling det senaste året.

Om du är intresserad av att delta i studien, eller om du vill ha mer information kan du fylla i formuläret nedan eller ringa vår forskningssjuksköterska Susanne på telefon 08-123 673 11.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Välkommen! 

Maxims kontakt