Effekt av Exenatid på sjukdomsprogression vid tidig Parkinsons sjukdom

En läkemedelsstudie för att undersöka effekten av diabetesmedicinen Exenatid som bromsande behandling vid tidig Parkinsons sjukdom.

Exenatid är ett läkemedel som är godkänt och använts mot typ 2-diabetes. En tidigare studie på 60 patienter med Parkinsons sjukdom i England har visat positiv effekt av denna behandling mot motoriska symtom.

Den här studiens upplägg innefattar långtidsuppföljning och kompletterande metoder för att mäta behandlingseffekten av Exenatid. Detta i syfte att bekräfta tidigare resultat och belysa mekanismerna som aktiveras av behandlingen vid Parkinsons sjukdom.

Studien bedrivs med stöd av Parkinson Research Foundation, Region Stockholm (ALF Medicin) och Neuroförbundet.

Ansvariga för studien

Ioanna Markaki, medicine och filosofie doktor/överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet samt Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum.

Per Svenningsson, professor/överläkare och huvudprövare för studien, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet samt Karolinska Universitetssjukhuset.