Tematräffar Parkinsons sjukdom

Du som har Parkinsons sjukdom och är patient hos oss är välkommen att delta i tematräffar.

Tematräffarna sker antingen digitalt eller fysiskt på mottagningen, och du väljer själv hur du vill delta. Vill du ta med dig en närstående kan du gärna göra det. 

Träffarna leds av vår Parkinson-sjuksköterska Pia Rousu och det finns 10 platser vid varje tillfälle. 

Tematräffarna sker antingen digitalt eller fysiskt på plats på Centrum för neurologi, Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E plan 5, Stockholm. 

Kostnad

Som patient hos oss betalar du 100 kronor per tillfälle. Kostnaden går på ditt högkostnadskort. Din närstående som följer med dig betalar inget. För dig som har frikort är tematräffarna gratis.

Anmälan

Du som vill vara med anmäler dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster. När du loggat in på ditt konto på 1177.se väljer du "Centrum för neurologi" och sedan "Parkinson - Tematräffar".

Du kan också anmäla dig via telefon 08-123 673 00. 

Välkommen med din anmälan!

Tematräffar

Våra tematräffar har varit mycket uppskattade. Här kan du se en översikt över deras olika teman. Vi brukar bjuda på fika vid samtliga träffar.

Tema 1 - Vardag med Parkinsons sjukdom 

Vi talar om stress, strategier, kommunikation, planering, att leva i balans och sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue). 

Tema 2 - Läkemedel och Parkinsons sjukdom 

Vi talar om hur olika läkemedel verkar, hur du ska ta dem och vilka biverkningar de kan ha. 

Tema 3 - Arbetsterapeutens och fysioterapeutens roll 

Vår arbetsterapeut och fysioterapeut berättar om vilken hjälp du kan få av dem och ger information om hjälpmedel och fysisk träning.

Tema 4 - Anhöriga och Parkinsons sjukdom 

Den här tematräffen riktar sig bara till dig som är närstående till någon av våra patienter med Parkinsons sjukdom. 

Vi talar om hur Parkinsons sjukdom kan påverka hela familjen, strategier för att hantera det och viket stöd du som närstående kan få.

Tema 5 - Mat, tal- och sväljsvårigheter och Parkinsons sjukdom

Vi pratar om vad man kan tänka på när det gäller kost, om sväljsvårigheter och tal/kommunikation.

Tema 6 - Blåsa och tarm relaterat till Parkinsons sjukdom 

Vi pratar om förstoppning, täta trängningar, och vad man kan tänka på och göra för att motverka besvär.

Tema 7 - Samliv och Parkinsons sjukdom 

På denna träff pratar vi om förutsättningar och förväntningar, hur ett samliv kan vara med en kronisk sjukdom och vad man kan göra.