Ny information gällande det nya coronaviruset

Här finns uppdaterade rekommendationer med anknytning till det nya coronaviruset och covid-19 för dig som är patient på Centrum för neurologi.

Läkemedel

Fortsätt ta dina läkemedel om du inte fått andra instruktioner från oss. Vid MS gör vi i nuläget vissa tillfälliga ändringar i behandlingen med rituximab. I de fall där det är aktuellt blir du kontaktad av oss.

Medicinsk yoga upphör tillfälligt

Då vi vill minimera risken för smitta kan vi just nu inte att erbjuda medicinsk yoga för dig som är patient hos oss. Vi återkommer med information när vi kan starta upp vår yoga igen. 

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning

Är du lindrigt sjuk så stanna hemma och undvik att sprida smitta. Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Om du har frågor om din sjukdom eller din behandling hör i första hand av dig till oss på 1177 för rådgivning.

Du som är över 70 år 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär att undvika folksamlingar som till exempel kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

För dig som är över 70 år kommer vi därför att boka om inbokade besök till telefon- eller videokontakt, alternativt flytta fram ditt planerade besök på mottagningen.

Om du har frågor om din behandling hos oss

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande via våra e-tjänster eller ring till oss.

Boka om besök till video eller telefon

Har du ett inbokat besök på mottagningen får du gärna boka om det till ett videomöte eller telefonbesök istället. Detta då vi måste prioritera akuta besök på mottagningen under en tid framöver.

Publicerad 2020-03-12

Senast ändrad 2020-03-17