Filmade föreläsningar om Parkinsons sjukdom

Den 11 april är Internationella Parkinsondagen. Vi har tagit fram en serie filmade presentationer som handlar om att leva med Parkinsons sjukdom.

Filmerna berör ämnen som vardag med Parkinsons sjukdom, läkemedel, forskning, arbetsterapi, samt en gästföreläsning från patientorganisationen Parkinsonförbundet.

Vi hoppas att filmerna kan vara till nytta för dig som lever med Parkinsons sjukdom. Du hittar dem här på webbplatsen under rubriken För dig med Parkinson / Informationsfilmer Parkinsons sjukdom

Publicerad 2022-04-11