Coronaviruset och immundämpande läkemedel

Just nu rekommenderar vi att du som är patient hos oss och får immundämpande behandling fortsätter att ta dina mediciner som vanligt.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av Coronaviruset och bedömer för tillfället att risken för att smittan ska spridas i Sverige är mycket låg. Även om enstaka fall har misstänkts så har till idag 28 januari 2020 inga fall av Coronavirus bekräftats i Sverige.

Då risken för smitta inom Sverige bedöms som låg så bedömer vi på Centrum för neurologi att alla patienter som får immundämpande behandling kan fortsätta att ta sina mediciner som vanligt.

Skulle läget förändras kommer vi att uppdatera informationen jär på vår webbplats. Det beror på vilken ny information vi får från Folkhälsomyndigheten och vilka åtgärder som de rekommenderar.

Du kan läsa mer om Coronaviruset här:

Publicerad 2020-01-28